उपकरण

खाली गर्दै

पचिङ

मिलिङ कटर

गठन

गर्मी उपचार लाइन

पाउडर कोटिंग

प्याकिङ

कठोरता परीक्षण

झुकाउने परीक्षण

पाइप काट्ने परीक्षण